Pastoralia

Rituelen en geestelijke begeleiding of levensberaad

Rituelen kunnen een dragende rol spelen bij belangrijke momenten in het leven:  geboorte, levensverbintenis, scheiding, ziekte, sterven, uitvaart, rouw.  Rituelen markeren die momenten: het zijn rites de passage die helpen de overgangen in het leven bewust en betekenisvol te maken. Rituelen worden in voorgegeven formats geleverd door godsdienstige instituten.  Met vrijmoedigheid en ongebonden aan instituten en formats, krijgen rituelen een grote persoonlijke draagkracht  als zij voortkomen uit de eigen bronnen die wij allen in ons meedragen: onze unieke eigenheid.
Geestelijke begeleiding/levensberaad werkt heilzaam voor wie buiten de geinstitutionaliseerde zorg en hulpverlening  een luisterend oor nodig heeft om zichzelf (weer of beter) te leren verstaan.  Zonder protocollen en voorgegeven methodes is het een verademing om gehoord te worden door iemand die het eigene respecteert  en koestert, zonder al te weten wat goed is voor jou/u.

Share