Home

Op zoek naar het eigene

Dat wat het meest eigen is aan iemand is bijna niet onder woorden te brengen. Toch voelt bijna iedereen het haarfijn aan als hij iemand ontmoet die eigen is met zichzelf. Congruent, kun je het noemen: hij of zij valt helemaal samen met zichzelf. De meesten van ons merken het ook als ze met iemand te maken krijgen die nog niet eigen is met zichzelf. Misschien iemand die al jong z’n intellectuele mogelijkheden in ruime mate heeft ontwikkeld: slim, breed georiënteerd, ad rem, met een kansrijk perspectief.

En toch is het voelbaar als deze jongeling zijn eigenheid nog niet gevonden heeft. Die eigenheid is als het ware nog niet ontloken, zit nog ingevouwen in de rol of rollen waarmee hij zich laat zien. Er is geen centrum zichtbaar en voelbaar van waaruit hij of zij leeft. Het ontbreekt deze persoon aan gerichte kracht en impact. Nog! Het eigene van ieder mens valt wel degelijk te ontdekken, en te ontluiken. Als je weet waar je moet zoeken.

Voor mij in ieder geval heel eigen: mijn boek Leef je eigen mythe,
dat in 2012 is uitgekomen.

10-12 maart 2017: Leef je eigen leven, over de weg van de held

Harm Knoop neemt u mee op de zoektocht naar het ‘leven uit eigen bronnen’, de weg van de held. Op die weg komt u tot verbijsterende conclusie: het grootste mysterie van het bestaan, dat bent u zélf. Aanmelden kan via mijn website. weekend 10-12 maart: Leef je eigen leven, Olst